Komisja Europejska przyjęła ostatni z krajowych programów operacyjnych - „Inteligentny rozwój". PO IR jest drugim pod względem budżetu programem na lata 2014-2020 i największym w Unii Europejskiej programem finansującym badania, rozwój oraz innowacje. Na jego realizację przeznaczono ok. 8,6 mld euro z Funduszy Europejskich, tj. ponad 36 mld zł.

Najważniejszym jego założeniem jest dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych prowadzonych przez przedsiębiorców – samodzielnie lub we współpracy z sektorem nauki –a tym samym zwiększenie stopnia komercjalizacji wyników tych prac w kraju jak również ich praktycznego wykorzystania w gospodarce. Realizacja programu pozwoli na zacieśnienie współpracy środowisk akademickich i biznesu we wszystkich 16 województwach. Dzięki temu w każdym z nich będzie można w pełni wykorzystać potencjał w zakresie innowacji i kontynuować prace nad nowatorskimi produktami a podjęte inwestycje pozwolą zwiększyć wydatki na badania i rozwój, zwłaszcza te ponoszone przez przedsiębiorców.

Program ma pomóc ponad 12 tys. firm w prowadzeniu badań naukowych. Umożliwi również - do końca 2023 roku - utworzenie ponad 20 tys. nowych miejsc pracy. Poza tym program pomoże w znacznie większym stopniu wykorzystywać instrumenty finansowe do wspierania przedsięwzięć biznesowych opartych na badaniach naukowych.

Więcej informacji na serwisie internetowym POIR