25 maja 2021 r. w siedzibie Biura Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ROF) została podpisana umowa dla Zadania pn. Przebudowa węzłów cieplnych w ramach projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” polegającym na zaprojektowaniu, dostawie, montażu i uruchomieniu:

  • węzłów cieplnych w budynkach wielorodzinnych i jednorodzinnych,
  • wewnętrznych instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej,
  • likwidacja piecyków gazowych do ciepłej wody użytkowej w mieszkaniach w budynkach wielorodzinnych

na terenie Rzeszowa i Miasta Łańcuta.

W postępowaniu przetargowym, gdzie Zamawiającymi byli: Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, Gmina Miasto Rzeszów i Miasto Łańcut najkorzystniejszą ofertę przedstawiła rzeszowska firma Termores Sp. z o. o. sp. k.

Wartość zadania wynosi 7 109 023,56 zł, z czego 5 513 100,00 zł dofinansowane zostanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego lata 2014-2020.

Realizacja zamówienia obejmie roboty budowlane, dzięki którym możliwe będzie wykorzystanie ciepła sieciowego na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w 39 budynkach wielorodzinnych i jednorodzinnych na terenie Miasta Łańcuta i Rzeszowa.

Przebudowa węzłów cieplnych stanowi jedno z zadań realizowanych w ramach projektu „Wymiana źródeł na terenie ROF”. Stowarzyszenie ROF, działające w imieniu 10 gmin biorących udział w Projekcie, prowadzi obecnie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż urządzeń grzewczych, w ramach którego dokonana zostanie wymiana starych nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na kotły kondensacyjne na gaz i  biomasę  w ponad 1000 budynkach jednorodzinnych zgłoszonych do udziału w projekcie.

Projekt „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” ma na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, modernizację źródeł ciepła oraz zwiększenie liczby gospodarstw korzystających z niskoemisyjnych źródeł ciepła, a co za tym idzie poprawę jakości powietrza na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania do 85% kosztów netto na wymianę starego źródła ciepła wciąż mogą złożyć wniosek o udział w projekcie „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF”.  Od 4 maja do 30 czerwca 2021 r. trwa nabór uzupełniający wniosków udziału w Projekcie, a szczegóły można odnaleźć pod likiem: Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF – Stowarzyszenie Rzeszowski Obszar Funkcjonalny.