Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

Znamy już projekty nominowane w konkursie „Podkarpackie. Mistrzowskie zmiany”. Dzięki nim zobaczymy, jak przy wsparciu z Funduszy Europejskich zmienia się nasze województwo.

Po przeanalizowaniu wszystkich zakończonych projektów w ramach RPO WP 2014-2020 Kapituła zaprosiła 65 projektodawców do wzięcia udziału w konkursie. 45 spośród nich przesłało swoje zgłoszenia. Kapituła pod przewodnictwem Wioletty Rejman, dyrektor Departamentu Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej, oceniła przekazane zgłoszenia. W pierwszej  kolejności członkowie jury indywidualnie oceniali projekty. Po zsumowaniu punktów powstała lista rankingowa, która ułatwiła pracę podczas pierwszego spotkania Kapituły 24 czerwca br. Niemniej ze względu na wyrównaną stawkę wybór nie był łatwy.

W wyniku obrad Kapituła nominowała 25 projektów zrealizowanych przy wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (po pięć w każdej kategorii konkursowej). Teraz beneficjenci mają czas na zaprezentowanie efektów. Po przeprowadzeniu wizyt u nominowanych, zebraniu materiału fotoreporterskiego i przygotowaniu raportu Kapituła wskaże zwycięzców w każdej kategorii. Swojego „Mistrza” wybiorą też internauci, którzy będą mogli głosować na swoich faworytów na początku września.

Wszystkim nominowanym gratulujemy, a pozostałym dziękujemy za poświęcony czas na przygotowanie zgłoszeń i udział w konkursie! Wasz wysiłek sprawił, że Kapituła miała trudne zadanie. To także potwierdzenie, że Fundusze Europejskie są dobrze wykorzystywane, a projekty  są przemyślane i realizowane z dużą starannością.

Przedsięwzięcia nominowane w danej kategorii zostały ułożone w porządku alfabetycznym:

Kategoria – inteligentny region

 1. Budowa nowego zakładu do produkcji innowacyjnych narzędzi monolitycznych dla przemysłu lotniczego
  Zgłaszający: SEGER CUTTING TOOLS OZGA MIKUSZEWSKI SPÓŁKA JAWNA
 2. Rozwój przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie na rynek nowego produktu będącego rezultatem przeprowadzonych prac B+R
  Zgłaszający: M. PELCZAR CHOCOLATIER ANNA PELCZAR
 3. Wdrożenie do produkcji hydrantów przeciwpożarowych z unikatową konstrukcją węzła uszczelniająco-odwadniającego w zaworze zamykającym będącą wynikiem prac B+R w Fabryce Armatur JAFAR SA
  Zgłaszający: Fabryka Armatur JAFAR SA
 4. Wdrożenie produkcji nowej generacji odkurzaczy z zastosowaniem nowatorskiego systemu filtracji
  Zgłaszający: MASTERPROFI Sp. z o.o.
 5. Żywność dla przyszłości – innowacje w zgodzie z Naturą
  Zgłaszający: VIANAT Sp. z o.o.

Kategoria – zielony region

 1. Multibusbarowy, semielastyczny moduł fotowoltaiczny (PVBB+)
  Zgłaszający: ML SYSTEM SA
 2. Rekultywacja Gminnego Wysypiska odpadów w Zaklikowie
  Zgłaszający: Gmina Zaklików
 3. Rozbudowa infrastruktury Regionalnego Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 w Tarnobrzegu
  Zgłaszający: Gmina Tarnobrzeg
 4. Wdrożenie nowego produktu turystycznego przez Biuro Podróży DZIKIE BIESZCZADY Jakub Wałachowski
  Zgłaszający: Biuro Podróży DZIKIE BIESZCZADY Jakub Wałachowski
 5. Wdrożenie wyników prac B+R i uruchomienie seryjnej produkcji hybrydowego układu do odzysku ciepła odpadowego
  Zgłaszający: SZEL-TECH GRZEGORZ SZELIGA

Kategoria – kreatywny region

 1. Jarosław Magiczne Miasto
  Zgłaszający: Gmina Miejska Jarosław
 2. Poprawa infrastruktury dydaktycznej w Gminie Radomyśl Wielki
  Zgłaszający: Gmina Radomyśl Wielki
 3. Poszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców MOF Mielec poprzez rozbudowę i modernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu
  Zgłaszający: Gmina Miejska Mielec
 4. Wykorzystanie potencjału endogenicznego Gminy Dębica poprzez budowę urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego oraz infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Latoszynie – miejsce muzykoterapii
  Zgłaszający: Gmina Dębica
 5. Zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez prace remontowo-konserwatorskie przy zabytkowym budynku dawnej Kasy Oszczędności w Ropczycach z przeznaczeniem na cele edukacji kulturalnej
  Zgłaszający: Powiat Ropczycko-Sędziszowski

Kategoria – przyjazny region

 1. Budowa Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych wraz z nową siedzibą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym
  Zgłaszający: Gmina Grodzisko Dolne
 2. DROGA DO ZMIAN – kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu kolbuszowskiego w ramach Centrum Integracji Społecznej
  Zgłaszający: Stowarzyszenie  na rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL”
 3. Trening czyni mistrza
  Zgłaszający: Stowarzyszenie „Dobry dom”
 4. ZUZIA – Utworzenie w Strzyżowie i Boguchwale przedszkoli specjalnych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci ze spektrum autyzmu
  Zgłaszający: Grupa MPD Sp. z o.o.
 5. Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem – budowa kompleksu żłobkowo-przedszkolnego – etap I
  Zgłaszający: Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem

Kategoria – bezpieczny region

 1. Prace B+R nad opracowaniem ekspertowego systemu do analizy danych pozyskanych z tkanek raka piersi metodą obrazowania przy użyciu magnetycznego rezonansu jądrowego
  Zgłaszający: SOFTSYSTEM Sp. z o.o.
 2. Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko – wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna
  Zgłaszający: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie
 3. Rozbudowa, nadbudowa, zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szpitala powiatowego oraz doposażenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie
  Zgłaszający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie
 4. Rozbudowa systemu łączności Państwowej Straży Pożarnej województwa podkarpackiego dla potrzeb usprawnienia koordynacji działań ratowniczo-gaśniczych
  Zgłaszający: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie
 5. Rozbudowa szpitala o oddział anestezjologii i intensywnej terapii i blok operacyjny oraz pozostałych oddziałów
  Zgłaszający: Centrum Medyczne w Łańcucie Sp. z o.o.

 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS