Do 25 sierpnia trwa nabór wniosków w konkursie dotacji na działania informacyjne dotyczące Funduszy Europejskich (FE). Celem tej inicjatywy jest wybór i dofinansowanie najlepszych projektów popularyzujących tematykę funduszową i szerzących wiedzę o efektach unijnego wsparcia udzielanego różnym beneficjentom. Wysokość jednorazowej dotacji na realizację tego celu może wynieść nawet 200 tys. zł.

Warunek otrzymania dotacji

To propozycja głównie do wydawców portali internetowych, którzy spełnią warunki określone w regulaminie. Pomysły na poprowadzenie działań powinny być atrakcyjne, oryginalne, unikatowe. Ich realizacja musi przede wszystkim zwiększać rozpoznawalność marki FE, poprzez pokazywanie wpływu, jaki inwestycje z unijnych pieniędzy mają na codzienne życie Polaków w różnych dziedzinach (infrastruktura, zdrowie, edukacja, ochrona środowiska, ochrona zdrowia, przedsiębiorczość itd.).

Aby przystąpić do konkursu dotacji należy stworzyć koncepcję na kompleksową realizację działań informacyjno-promocyjnych FE na własnym portalu internetowym.

Szczegóły konkursu  oraz warunki udziału w konkursie dostępne są pod tym linkiem:

Konkurs dotacji na działania informacyjne dotyczące Funduszy Europejskich - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (funduszeeuropejskie.gov.pl)

Promocja marki Fundusze Europejskie w społeczeństwie

Na realizację projektów w konkursie przewidziano dotacje w minimalnej wysokości 100 000 zł oraz w maksymalnej wysokości 200 000 zł.

Najistotniejszą grupą docelową w tym przedsięwzięciu jest ogół społeczeństwa.

Projekt powinien zakładać również – choć w mniejszym stopniu – komunikację do potencjalnych beneficjentów oraz potencjalnych uczestników projektów czyli osób, które nie składają bezpośrednio wniosków o dotację, ale mogą korzystać z oferty (np. szkoleniowej lub doradczej) i innych bezpośrednich beneficjentów.