Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej RPO WP, w zakładce: Skorzystaj z systemu informatycznego / SL2014 (http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/lsi/lsi/sl2014), został udostępniony zaktualizowany Podręcznik Beneficjenta w zakresie obsługi SL2014 wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność.

Aktualizacja Podręcznika Beneficjanta wynika z konieczności dostosowania jego treści do obowiązujących regulacji prawnych. Zmiany mają charakter porządkujący i pozwolą na uniknięcie pojawiających się problemów interpretacyjnych. Obejmują m.in. uszczegółowienie zapisów dotyczących: faktury korygującej, ponoszenia wydatków w formie gotówkowej czy udokumentowania zakupu materiałów do badań. Zaktualizowano także tabelę Opis faktury / dokumentu równoważnego.

Dokumenty można pobrać tutaj: http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/lsi/lsi/sl2014/609-podrecznik-beneficjenta-w-zakresie-obslugi-systemu-teleinformatycznego-sl2014-wraz-z-instrukcja-wypelniania-wniosku-o-platnosc