We wtorek 24 marca rząd przyjąłzałożenia do projektu ustawy o rewitalizacji.

Projekt zakłada wprowadzenie brakujących ram prawnych dla prowadzenia procesów rewitalizacji.

Projektowana ustawa ma uporządkować dzisiejsze pojmowanie rewitalizacji i uwzględniać sferę społeczną, gospodarczą i przestrzenną. Jednym z istotniejszych elementów ustawy jest uregulowanie kwestii dotyczących gminnych programów rewitalizacji (GPR). Będą one podstawowym narzędziem prowadzenia rewitalizacji, zapewniającym jej kompleksowość oraz działania w ścisłej współpracy ze społecznością lokalną (a także realizowanych przez nią samą). Jego podstawą powinno być wyznaczenie obszarów wymagających działań oraz przedstawienie całościowej strategii ich prowadzenia.

Prace nad założeniami ustawy o rewitalizacji prowadzone są przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju z udziałem przedstawicieli miast, organizacji społecznych, urbanistów, ekspertów, organizacji samorządowych. 

Dokument dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju