Wspaniała postawa mieszkańców naszego regionu, którzy niosą pomoc na wschodniej granicy to powody do ogromnej dumy!!!

Dziękujemy wszystkim i każdemu z osobna za wszelkie przejawy solidarności z Ukrainą.

Jak podkreśla Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego zostały podjęte działania, by pomoc została również zorganizowana w ramach Funduszy Europejskich! Jak mówi gospodarz regionu: prowadzone są intensywne konsultacje z Komisją Europejską i Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, by część pomocy sfinansować w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Trwają prace w tym zakresie. O konkretach poinformujemy wkrótce!

Dodatkowo Radni województwa jednogłośnie zgodzili się także, aby podkarpackie samorządy bezpośrednio sąsiadujące z Ukrainą otrzymały wsparcie finansowe z budżetu regionu! Dzięki tej decyzji po 100 tys. otrzymają powiaty: przemyski, lubaczowski, bieszczadzki i jarosławski, a miasto Przemyśl 300 tys. Kolejny milion złotych z budżetu Podkarpacia zostanie przeznaczony dla ochotniczych straży pożarnych z terenów przy ukraińskiej granicy.