Informujemy, że firma EU-CONSULT Sp. z o.o. rozpoczęła na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie realizację zamówienia publicznego dot. wykonania „Ekspertyzy dotyczącej potrzeb i zakresu wsparcia w obszarze instrumentów finansowych 2021-2027”.

Bardzo ważnym elementem w realizacji zadania będą badania ankietowe (internetowe, telefoniczne) z przedstawicielami Jednostek Samorządu Terytorialnego województwa podkarpackiego różnych szczebli oraz z przedsiębiorcami z województwa podkarpackiego, a także wywiady jakościowe z wybranymi grupami respondentów.

W czasie trwania badania przedstawiciele Wykonawcy skontaktują się z wybranymi podmiotami w celu poinformowania o szczegółach badania. Dlatego tez prosimy o udzielenie Członkom Zespołu Wykonawcy wsparcia w realizacji wskazanych metod badawczych.

W załączeniu list polecający, w którym znajdują się szczegółowe informacje nt. badania.