Wybór eksperta świadczącego usługi doradcze i stanowiącego wsparcie eksperckie Rady Inwestycyjnej Województwa Podkarpackiego w zakresie instrumentów finansowych w ramach perspektywy 2014-2020 oraz 2021-2027.

W dniu 10 maja 2022 r. został ogłoszony nabór dotyczący wyłonienia ekspertów do Rady Inwestycyjnej dla Instrumentów Finansowych.

Rada będzie pełnić rolę zespołu doradczego dla Zarządu Województwa Podkarpackiego w zakresie Instrumentów Finansowych, zarówno dla środków pozostających w dyspozycji z perspektywy finansowej 2014-2020, jak również tych dostępnych w okresie 2021-2027.

Nabory na ekspertów przeprowadzane są w trzech sektorach:

  1. Finanse i bankowość - szczegóły dot. postępowania znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem.
  2. Ekonomia - szczegóły dot. postępowania znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem.
  3. Przedsiębiorczość - szczegóły dot. postępowania znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem.

Termin składania ofert upływa w dniu 20 maja 2022 r.