W Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie trwa ciekawy projekt kulturalno - artystyczny, którego adresatem są dzieci z naszego regionu. Do wspólnej zabawy zapraszamy również najmłodszych obywateli Ukrainy, aktualnie przebywających w naszym regionie.

Aktywna integracja

W ramach projektu realizowanego dzięki Funduszom Europejskim, Muzeum zrealizuje różnorodne, dostępne wydarzenia kulturalne: integracyjne warsztaty artystyczne oraz zajęcia edukacyjne połączone ze zwiedzaniem bajkowej ekspozycji, z przewodnikiem oraz tłumaczem języka ukraińskiego lub przewodnikiem w języku ukraińskim, w zależności od potrzeb gości.

Uczestnicy spotkań zdobywają wiedzę poprzez twórczą aktywność i zabawę, z wykorzystaniem przystosowanych do potrzeb projektu pomocy, zabawek i urządzeń interaktywnych oraz udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami. Na spotkaniach pojawiają się także bajkowi bohaterowie w postaci maskotek oraz kostiumów popularnych postaci z wieczorynek.

Europejskie tradycje w dobranockach 

Ważnym aspektem projektu jest promowanie wartości, jakie niosą dobranocki: przyjaźń, miłość, uczciwość, tradycja, szacunek, tolerancja, sprawiedliwość, solidarność, równość, piękno i ochrona przyrody, kultura i dobre maniery. Do współpracy przy tym projekcie zaproszono artystów z Polski i Ukrainy, by uczestnicy poznali sztukę i tradycję obu narodów.

Akcja potrwa do 15 czerwca, a szczegółowy harmonogram znajduje się na stronie Muzeum Dobranocek.