10 listopada był ostatnim dniem przyjmowania zgłoszeń od uczniów i studentów z województwa podkarpackiego w ramach konkursu „Unia równych szans” propagującego ideę równości szans oraz niedyskryminacji. W konkursie organizowanym przez Województwo Podkarpackie przewidziane są atrakcyjne nagrody!

Tworzyli symbol równości 

Konkurs rozpoczął się 5 września 2022 r. Uczestnicy mieli za zadanie opracować ciekawy logotyp „Unii równych szans”, symbolizujący zasady równości szans i niedyskryminacji w społeczeństwie. Organizatorzy mają nadzieję, że konkurs nie tylko pobudzi do kreatywnego myślenia, ale także utrwali szlachetne postawy wśród młodzieży z Podkarpacia.

Każdy uczestnik mógł zgłosić swoją pracę w ramach jednej z 3 kategorii wiekowych (szkoła podstawowa, szkoła średnia, studenci) w formie plastycznej lub graficznej.

W grudniu rozdanie nagród

Zebrane prace konkursowe zostaną teraz poddane ocenie przez Kapitułę konkursu według zasad wyznaczonych oddzielnie dla każdej z grup wiekowych. Kryteria oceny dotyczyć będą m.in. ogólnej koncepcji graficznej i kreatywnego pomysłu oraz transparentności komunikacji idei konkursu.  

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na naszej stronie internetowej 30 listopada 2022 r. Zwycięzcy zostaną zaproszeni na oficjalne wręczenie nagród w grudniu br. W konkursie do wygrania są nagrody pieniężne.