Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje o wynikach naboru projektów pozakonkursowych PUP, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Działania 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe.

Zestawienie z informacją o projektach pozakonkursowych PUP, które zostały wybrane do dofinansowania (PDF 283 KB)