Województwo Podkarpackie – Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, Instytucja Pośrednicząca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór kandydatów na ekspertów uczestniczących w wyborze projektów złożonych w ramach RPO WP 2014-2020 w dziedzinie:

- Ekonomia społeczna

Termin

Wnioski o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 przyjmowane będą w terminie od 4 listopada 2015 r. do 27 listopada 2015 r. (decyduje data wpływu na Kancelarię WUP)

Szczegóły ogłoszenia

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości składania wniosków o wpis do Wykazu zawarte są w załączonym ogłoszeniu o naborze kandydatów na ekspertów.

Do pobrania:

Ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów uczestniczących w wyborze projektów do dofinansowania w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w dziedzinie Ekonomia społeczna (DOC, 79 KB)

Załączniki: