W dniu 28 kwietnia 2015 r. powołany został Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Sprawdź, jakie atrakcje czekają na Ciebie w Twojej okolicy!

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju opracowało kolejne projekty wytycznych krajowych.

Zapraszamy beneficjentów RPO WP do współpracy przy organizacji Dni Otwartych Funduszy Europejskich.

We wtorek 24 marca rząd przyjąłzałożenia do projektu ustawy o rewitalizacji.