Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju opracowało kolejne projekty wytycznych krajowych.

Zapraszamy beneficjentów RPO WP do współpracy przy organizacji Dni Otwartych Funduszy Europejskich.

We wtorek 24 marca rząd przyjąłzałożenia do projektu ustawy o rewitalizacji.