W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 realizowane jest Działanie 7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP. Ukierunkowane ono jest na wsparcie mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa podkarpackiego. W ramach działania możliwe jest dofinansowanie kosztów usług rozwojowych dla przedsiębiorców i ich pracowników. Zaproponowana forma wsparcia jest odmienna od dotychczas dostępnych – opiera się na systemie popytowym. W celu stworzenia systemu popytowego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości stworzyła Bazę Usług Rozwojowych (BUR), z której przedsiębiorca sam wybiera, w jakim kierunku chce kształcić siebie lub swoich pracowników.

Co to jest usługa rozwojowa?

Usługa rozwojowa to szkolenie, kurs zawodowy, e-learning, doradztwo, studia podyplomowe, mentoring, coaching, egzamin.

Czym jest Baza Usług Rozwojowych?

Baza Usług Rozwojowych to internetowa baza zawierająca oferty szkoleń, studiów podyplomowych,

kursów zawodowych, doradztwa, e-learningu oraz innych działań, dzięki którym przedsiębiorstwa i osoby prywatne rozwijają swoje kompetencje.

 

BUR daje dostęp do informacji na temat podmiotów świadczących usługi rozwojowe i ich oferty:

 • każdy zainteresowany może w sposób prosty, szybki i efektywny wyszukać propozycję dopasowaną do swoich potrzeb;
 • usługi w Bazie są publikowane w porządku chronologicznym i tematycznym – dostępna jest również wyszukiwarka usług, za pomocą której można odnaleźć oferty dostosowane do specyficznych wymagań;
 • możliwość zamówienia „usługi szytej na miarę" – odpowiadającej konkretnym potrzebom w sposób bezpośredni;
 • opis usług jest standaryzowany, dzięki czemu można porównać usługi pod kątem programu, sposobu realizacji, lokalizacji czy ceny i wybrać najlepszą ofertę;
 • szansa oceny usług i zapoznania się z ocenami innych.

Jakie korzyści uzyskuje firma, która posiada wpis do BUR?

 • Większa konkurencyjność – oferta dociera do większej liczby potencjalnych klientów.
 • Szansa na sukces finansowy – możliwość realizacji usług rozwojowych dofinansowanych z EFS na terenie całego kraju.
 • Bezpłatna reklama o ogólnopolskim zasięgu.
 • Wiedza - dostęp do opinii klientów na temat usług własnych i konkurencji.
 • Ograniczenie formalności związanych z dofinansowaniem.
 • Rejestracja w Bazie Usług Rozwojowych jest zupełnie darmowa.

Jaka jest oferta dla przedsiębiorcy?

W celu ułatwienia dostępu do wsparcia województwo podkarpackie podzielono na 4 subregiony:

 • Subregion „SR” – powiaty: rzeszowski grodzki, rzeszowski ziemski, dębicki, leżajski, łańcucki, ropczycko-sędziszowski;
 • Subregion „SK” – powiaty: krośnieński grodzki, krośnieński ziemski, jasielski, brzozowski, sanocki, leski, bieszczadzki, strzyżowski;
 • Subregion „SP”- powiaty: przemyski grodzki, przemyski ziemski, jarosławski, lubaczowski, przeworski;
 • Subregion „ST” – powiaty: tarnobrzeski grodzki, tarnobrzeski ziemski, stalowowolski, mielecki, niżański, kolbuszowski.

 

 • Przedsiębiorca zgłasza się do Operatora w swoim subregionie.
 • Przedsiębiorca sam decyduje o rodzaju wsparcia i wybiera usługę.
 • Otrzymuje zwrot części kosztów, które poniósł:
Wielkość przedsiębiorstwa MIKROPRZEDSIĘBIORSTWO MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWO
Kwota dofinansowania na firmę 8 400,00 zł 18 000,00 zł 30 000,00 zł
Kwota dofinansowania na pracownika 4 200,00 zł 3 600,00 zł 3 000,00 zł
Minimalna wartość dofinansowania 70 % 60 % 50 %
 • Możliwe jest zwiększenie dofinansowania o 10 %, jeżeli osoba korzystająca z usługi jest w wieku 50 +, posiada niskie kwalifikacje lub usługa kończy się nabyciem (lub potwierdzeniem) kwalifikacji,
 • Wsparcie jest pomocą de minimis lub pomocą publiczną.

 

31 maja 2017 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie rozstrzygnął konkurs na projekty w ramach Działania 7.5 – Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP, w których wybrano Operatorów świadczących usługi rozwojowe w ramach Bazy Usług Rozwojowych:

 • Subregion „SR” – Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Fryderyka Szopena 51, 35-959 Rzeszów, tel. 17/ 86 76 226, 17/ 86 76 224.
 • Subregion „SK” – Podkarpacka Izba Gospodarcza, ul. Tysiąclecia 3, 38-400 Krosno, 13/ 43 695 90 wew. 37; 13/ 43 234 47 wew. 37.
 • Subregion „ST” – Stalowowolska Strefa Gospodarcza Sp. z o.o., ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 9, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15/ 814 91 90.

 

Do pobrania

Baza Usług Rozwojowych dla przedsiębiorców (pdf, 81.44 KB)

Baza Usług Rozwojowych dla firm szkoleniowych (pdf, 83.54 KB)

Prezentacja (1.08 MB)

Baza usług rozwojowych - wszystko o Funduszach EuropejskichPrzejdź do serwisu zewnętrznego