W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Działanie 7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP Stalowowolska Strefa Gospodarcza sp. z o.o. wydłuża nabór do projektu dla przedsiębiorców z powiatów: tarnobrzeski grodzki, tarnobrzeski ziemski, stalowowolski, mielecki, niżański, kolbuszowski.

Nabór będzie trwał do dnia 8 grudnia 2017 r. do godziny 15,00.

Kontakt

Stalowowolska Strefa Gospodarcza Sp. z o.o.
Eugeniusza Kwiatkowskiego 9
37-450 Stalowa Wola
tel. 15 814 91 12

Informacje na temat rekrutacji są dostępne pod adresem:  http://ststrefa.pl/informacja-dla-osob-i-firm-zainteresowanych-pozyskaniem-funduszy-unijnych/Przejdź do serwisu zewnętrznego