10 sierpnia 2018 r. - Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, budynek przy ul. Towarnickiego 3A, 35-010 Rzeszów
 1. Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów Działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu: Prace B+R

  pozioma linia

 2. Pan/Pani:(*)
  Nieprawidłowe dane
 3. Imię:(*)
  Podaj imię.
 4. Nazwisko:(*)
  Podaj nazwisko.
 5. Instytucja/Firma:(*)
  Nie podano nazwy Instytucji/Firmy.
 6. Adres mailowy:(*)
  Proszę wpisać adres poczty elektronicznej (e-mail)
 7. Nr telefonu(*)
  Proszę wpisać numer telefonu stacjonarnego wg. formatu 00 000 00 00.
 8. Nr faksu:
  Proszę wpisać numer telefonu stacjonarnego wg. formatu 00 000 00 00.
 9. pozioma linia

  W przypadku zgłoszeń dokonanych przez osoby z różnymi niepełnosprawnościami, prosimy o podanie zakresu koniecznych udogodnień, które ewentualnie moglibyśmy zapewnić - max 500 znaków.
 10. (*)
  Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 11. (*)
  Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 12. Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 13. (*)
  Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 14. pozioma linia

 15. Captcha:(*)
  Captcha:
  OdświeżProszę przepisać treść z rysunku.
 16. Lokalizacja szkolenia