Zgodnie z wzorem Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, beneficjent jest zobowiązany w szczególności do złożenia poprawnego, kompletnego wniosku o płatność, za pośrednictwem SL2014, spełniającego wymogi wskazane w Podręczniku Beneficjenta w zakresie obsługi SL2014 wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność, obowiązującym na dzień złożenia wniosku o płatność. Ponadto, beneficjent zobowiązuje się do wykorzystywania SL2014 w procesie rozliczania projektu oraz komunikowania się z Instytucją Zarządzającą. Wykorzystanie SL2014 obejmuje m.in. przesyłanie dokumentów potwierdzających kwalifikowalność wydatków ponoszonych w ramach Projektu i wykazywanych we wnioskach o płatność, w tym m.in. faktury/inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej, dokumenty potwierdzające odbiór urządzenia/sprzętu, wykonania prac/usługi, dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków objętych składanym wnioskiem o płatność oraz inne niezbędne dokumenty potwierdzające i uzasadniające prawidłową realizację Projektu wskazane w Podręczniku Beneficjenta w zakresie obsługi SL2014 wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność sporządzone według wymogów w nim określonych.

 

Do pobrania:

Podręcznik beneficjenta w zakresie obsługi systemu teleinformatycznego SL2014 z 21 lipca 2020 r. wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność (PDF, 6.33 MB)

Wersja obowiązująca od 21.07.2020 r. 

Załączniki:

 1. Załącznik nr 2 Słownik głównych pojęć (pdf,421.15 KB)
 2. Załącznik nr 3 Testy logiczne służące sprawdzeniu jakości danych uczestników projektów współfinansowanych z EFS (pdf, 509.13 KB)

Załączniki do wniosku o płatność:

 

 

Wersje archiwalne:

Załączniki:

 1. Załącznik nr 2 Słownik głównych pojęć (pdf,421.15 KB)
 2. Załącznik nr 3 Testy logiczne służące sprawdzeniu jakości danych uczestników projektów współfinansowanych z EFS (pdf, 509.13 KB)

Załączniki do wniosku o płatność:

Wersja obowiązująca od 21.01.2020 r. do 20.07.2020 r.

 

Załączniki:

 1. Załącznik nr 2 Słownik głównych pojęć (pdf,421.15 KB)
 2. Załącznik nr 3 Testy logiczne służące sprawdzeniu jakości danych uczestników projektów współfinansowanych z EFS (pdf, 509.13 KB)

Załączniki do wniosku o płatność:

Wersja obowiązująca od 24.09.2019 r. do 20.01.2020

 

Załączniki:

 1. Załącznik nr 2 Słownik głównych pojęć (pdf,421.15 KB)
 2. Załącznik nr 3 Testy logiczne służące sprawdzeniu jakości danych uczestników projektów współfinansowanych z EFS (pdf, 509.13 KB)

Załączniki do wniosku o płatność:

 Wersja obowiązująca od 13.08.2019 r. do 23.09.2019 r.

 

Załączniki:

 1. Załącznik nr 2 Słownik głównych pojęć (pdf,421.15 KB)
 2. Załącznik nr 3 Testy logiczne służące sprawdzeniu jakości danych uczestników projektów współfinansowanych z EFS (pdf, 509.13 KB)

Załączniki do wniosku o płatność:

 

 1. Załącznik nr 2 Słownik głównych pojęć (pdf,421.15 KB)
 2. Załącznik nr 3 Testy logiczne służące sprawdzeniu jakości danych uczestników projektów współfinansowanych z EFS(pdf, 509.13 KB)

Załączniki do wniosku o płatność:

Wersja obowiązująca od 06.02.2019 r. do 25.06.2019

 

 1. Załącznik nr 2 Słownik głównych pojęć (pdf,421.15 KB)
 2. Załącznik nr 3 Testy logiczne służące sprawdzeniu jakości danych uczestników projektów współfinansowanych z EFS(pdf, 509.13 KB)

Załączniki do wniosku o płatność:

Wersja obowiązująca od 02.01.2019 r. do 05.02.2019 r.

 

 1. Załącznik nr 2 Słownik głównych pojęć (pdf,421.15 KB)
 2. Załącznik nr 3 Testy logiczne służące sprawdzeniu jakości danych uczestników projektów współfinansowanych z EFS(pdf, 509.13 KB)

Załączniki do wniosku o płatność:

Wersja obowiązująca od 10.10.2018 r. do 01.01.2019 r.

 

 1. Załącznik nr 2 Słownik głównych pojęć (pdf, 421.15 KB)
 2. Załącznik nr 3 Testy logiczne służące sprawdzeniu jakości danych uczestników projektów współfinansowanych z EFS (pdf, 509.13 KB)

Załączniki do wniosku o płatność:

Wersja obowiązująca od  12.09.2018 r. do 09.10.2018 r. 

 

Wersja obowiązująca od 13.06.2018 r. do 11.09.2018 r.

 

Wersja obowiązująca od  09.02.2018 r. do 13.06.2018 r.

 

Wersja obowiązująca od 12 maja 2017 r. do 08.02.2018 r.

 

Wersja obowiązująca od 31.03.2017 r. do 11.05.2017 r.

 

Wersja obowiązująca od 05.07.2016 r. do 30.03.2017 r.


Podręcznik beneficjenta w zakresie obsługi systemu teleinformatycznego SL2014 wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność (PDF 6.59 MB)