Zmiana SZOOP RPO WP 2014-2020 – 3 lutego 2020 r.

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 poz. 1431 z późn. zm.) informujemy, że 3 lutego 2020 r. uchwałą Nr 119/2794/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w sprawie zmiany uchwały Nr 76/1709/15 z dnia 14 lipca 2015 r. z późn. zm. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 zmieniła Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (SZOOP RPO WP 2014-2020).

 

Do pobrania:

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 3 lutego 2020 r.   (PDF, 5.37 MB)

Opis zmian SZOOP (pdf, 292.55 KB)

 Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

 Zmieniony SZOOP RPO WP 2014-2020, o którym mowa powyżej jest stosowany od dnia 3 lutego 2020 r.

 

Wersje archiwalne z 2019 r.

1. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 17 grudnia 2019 r.   (PDF, 5.16 MB)

Opis zmian SZOOP (pdf, 306.5 KB)

 Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

 Zmieniony SZOOP RPO WP 2014-2020, o którym mowa powyżej jest stosowany od dnia 17 grudnia 2019 r.

 

2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 22 października 2019 r.   (PDF, 5.3 MB)

Opis zmian SZOOP (pdf, 306.07 KB)

 Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

Wersja obowiązująca od 22.10.2019 r. do 16.12.2019 r.

 

3. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 27 sierpnia 2019 r.  (PDF, 5.29 MB)

Opis zmian SZOOP (pdf, 205.12 KB)

 Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

Wersja obowiązująca od 27.08.2019 r.  do 21.10.2019 r.

 

4. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 26 czerwca 2019 r.  (PDF, 5.48 MB)

Opis zmian SZOOP (pdf, 308.2 KB)

 Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

 Wersja obowiązująca od 26.06.2019 r. do 26.08.2019 r. 

 

5. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 27 maja 2019 r.(PDF, 5.11 MB)

Opis zmian SZOOP(pdf, 202.23 KB)

Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

Wersja obowiązująca od 27.05.2019 do 25.06.2019 r.

 

6. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 27 marca 2019 r.(PDF, 5.25 MB)

Opis zmian SZOOP(pdf, 197.64 KB)

Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

Wersja obowiązująca od 27.03.2019 do 26.05.2019 r.

 

7. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 5 marca 2019 r. (PDF, 5.09 MB)

Opis zmian SZOOP (pdf, 201.08 KB)

 Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

Wersja obowiązująca od 05.03.2019 r. do 26.03.2019 r.

 

8. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 19 lutego 2019 r.(PDF, 5.22 MB)

Opis zmian SZOOP(pdf, 252.96 KB)

Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

Wersja obowiązująca od 19.02.2019 r. do 04.03.2019 r.