Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

Zmiana SZOOP RPO WP 2014-2020 – 13 grudnia 2023 r.

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020  informujemy, że Uchwałą Nr 549/11607/23 z dnia 13 grudnia 2023 r. Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w sprawie zmiany uchwały Nr 76/1709/15 z dnia 14 lipca 2015 r. z późn. zm. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 zmieniła Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (SZOOP RPO WP 2014-2020).

Do pobrania:

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 13 grudnia 2023 r.  (PDF, 6.14 MB)

Opis zmian (docx, 61.18 KB)

Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

 Zmieniony SZOOP RPO WP 2014-2020, o którym mowa powyżej jest stosowany od dnia 13 grudnia 2023 r.

Wersje archiwalne:

1.Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 19 września 2023 r.  (PDF, 6.48 MB)

Opis zmian (docx, 65.64 KB)

Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

Wersja obowiązująca od 19.09.2023 r. do 12.12.2023 r.

2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 25 lipca 2023 r.  (PDF, 5.57 MB)

Opis zmian (docx, 60.25 KB)

Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

Wersja obowiązująca od 25.07.2023 r. do 18.09.2023 r.

3. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 20 czerwca 2023 r.  (PDF, 5.63 MB)

Opis zmian (docx, 59.98 KB)

Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

Wersja obowiązująca od 20.06.2023 do 25.07.2023 r.

4.Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 20 marca 2023 r.  (PDF, 5.57 MB)

Opis zmian (docx, 60.71 KB)

Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

Wersja obowiązująca od 20.03.2023 do 19.06.2023 r.

 

 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS