Zmiana SZOOP RPO WP 2014-2020 – 31 października 2022 r.

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 informujemy, że Uchwałą Nr 434/8828/22 z dnia 31 października 2022 r. Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w sprawie zmiany uchwały Nr 76/1709/15 z dnia 14 lipca 2015 r. z późn. zm. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 zmieniła Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (SZOOP RPO WP 2014-2020).

Do pobrania:

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 31 października 2022 r.  (PDF, 5.57 MB)

Opis zmian (docx, 59.71 KB)

Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

 Zmieniony SZOOP RPO WP 2014-2020, o którym mowa powyżej jest stosowany od dnia 31 października 2022 r.

Wersje archiwalne z 2022 roku:

1. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 4 października 2022 r.  (PDF, 5.58 MB)

Opis zmian (docx, 59.58 KB)

Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

Wersja obowiązująca od 04.10.2022 r. do 30.10.2022 r.

2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 12 września 2022 r.  (PDF, 5.59 MB)

Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

Wersja obowiązująca od 12.09.2022 r. do 03.10.2022 r. 

3. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 30 sierpnia 2022 r.  (PDF, 5.57 MB)

Opis zmian SZOOP  (docx, 62.33 KB)

Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

Wersja obowiązująca od 30.08.2022 r. do 12.09.2022 r.

4. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 31 maja 2022 r.  (PDF, 5.63 MB)

Opis zmian SZOOP  (docx, 58.95 KB)

Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

Wersja obowiązująca od 31.05.2022 r. do 29.08.2022 r.

5. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 27 kwietnia 2022 r.  (PDF, 5.54 MB)

Opis zmian SZOOP  (docx, 61.14 KB)

Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

Wersja obowiązująca od 27.04.2022 r. do 30.05.2022 r.

6. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 5 kwietnia 2022 r.   (PDF, 4.89 MB)

Opis zmian SZOOP  (docx, 58.68 KB)

Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

Wersja obowiązująca od 05.04.2022 r. do 27.04.2022 r.

7. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 1 lutego 2022 r.   (PDF, 5.28 MB)

Opis zmian SZOOP  (docx, 59.46 KB)

Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

 Wersja obowiązująca od 01.02.2021 r. do 04.04.2022 r.

 

Wersje archiwalne z 2021 roku:

1.Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 14 grudnia 2021 r.   (PDF, 5.12 MB)

Opis zmian SZOOP  (docx, 57.97 KB)

Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

Wersja obowiązująca od 14.12.2021 r. do 31.01.2022 r.

 

2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 31 sierpnia 2021 r.   (PDF, 4.73 MB)

Opis zmian SZOOP  (docx, 58.37 KB)

 Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

Wersja obowiązująca od 31.08.2021 r. do 13.12.2021 r.

 

3. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 1 czerwca 2021 r.   (PDF, 4.68 MB)

Opis zmian SZOOP  (docx, 57.97 KB)

 Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

Wersja obowiązująca od 01.06.2021 r. do 30.08.2021 r.

 

4. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 6 kwietnia 2021 r.   (PDF, 4.78 MB)

Opis zmian SZOOP  (docx, 57.96 KB)

 Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

Wersja obowiązująca od 06.04.2021 r. do 31.05.2021 r.

 

5. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 16 lutego 2021 r.   (PDF, 4.9 MB)

Opis zmian SZOOP  (DOC, 81 KB)

 Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

Wersja obowiązująca od 16.02.2021 r. do 05.04.2021 r.

 

Wersje archiwalne z 2020 roku:

1.  Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 22 grudnia 2020 r.   (PDF, 5.65 MB)

Opis zmian SZOOP  (DOC, 79 KB)

 Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

Wersja obowiązująca od 22.12.2020 r. do 15.02.2021 r.

 

2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 20 października 2020 r.   (PDF, 5.3 MB)

Opis zmian SZOOP  (PDF, 275.8 KB)

 Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

Wersja obowiązująca od 20.10.2020 r. do 21.12.2020 r.

 

3. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 6 październik 2020 r.   (PDF, 5.41 MB)

Opis zmian SZOOP  (PDF, 414.41 KB)

 Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

Wersja obowiązująca od 06.10.2020 r. do 19.10.2020 r.

 

4. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 11 sierpnia 2020 r.   (PDF, 5.41 MB)

Opis zmian SZOOP  (PDF, 353.25 KB)

 Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

Wersja obowiązująca od 11.08.2020 r. do 05.10.2020 r.

 

5. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 30 czerwca 2020 r.   (PDF, 5.41 MB)

Opis zmian SZOOP  (PDF, 443.34 KB)

 Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

Wersja obowiązująca od 30.06.2020 r. do 10.08.2020 r.

 

6. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 2 czerwca 2020 r.   (PDF, 5.2 MB)

Opis zmian SZOOP  (PDF, 301.98 KB)

 Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

Wersja obowiązująca od 02.06.2020 r. do 29.06.2020 r.

 

7. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 21 kwietnia 2020 r.   (PDF, 5.21 MB)

Opis zmian SZOOP  (PDF, 409.47 KB)

 Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

Wersja obowiązująca od 21.04.2020 r. do 01.06.2020 r.

 

8. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 10 marca 2020 r.   (PDF, 5.58 MB)

Opis zmian SZOOP  (PDF, 288.44 KB)

 Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

Wersja obowiązująca od 10.03.2020 r. do 20.04.2020 r.

 

9. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 25 lutego 2020 r.   (PDF, 5.14 MB)

Opis zmian SZOOP  (PDF, 298.1 KB)

 Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

Wersja obowiązująca od 25.02.2020 r. do 09.03.2020 r.

 

10. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 3 lutego 2020 r.   (PDF, 5.37 MB)

Opis zmian SZOOP (pdf, 292.55 KB)

 Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

Wersja obowiązująca od 03.02.2020 r.do 24.02.2020 r. 

 

Wersje archiwalne z 2019 roku:

1. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 17 grudnia 2019 r.   (PDF, 5.16 MB)

Opis zmian SZOOP (pdf, 306.5 KB)

 Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

Wersja obowiązująca od 17.12.2019 r. do 02.02.2020 r.

 

2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 22 października 2019 r.   (PDF, 5.3 MB)

Opis zmian SZOOP (pdf, 306.07 KB)

 Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

Wersja obowiązująca od 22.10.2019 r. do 16.12.2019 r.

 

3. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 27 sierpnia 2019 r.  (PDF, 5.29 MB)

Opis zmian SZOOP (pdf, 205.12 KB)

 Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

Wersja obowiązująca od 27.08.2019 r.  do 21.10.2019 r.

 

4. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 26 czerwca 2019 r.  (PDF, 5.48 MB)

Opis zmian SZOOP (pdf, 308.2 KB)

 Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

 Wersja obowiązująca od 26.06.2019 r. do 26.08.2019 r. 

 

5. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 27 maja 2019 r.(PDF, 5.11 MB)

Opis zmian SZOOP(pdf, 202.23 KB)

Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

Wersja obowiązująca od 27.05.2019 do 25.06.2019 r.

 

6. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 27 marca 2019 r.(PDF, 5.25 MB)

Opis zmian SZOOP(pdf, 197.64 KB)

Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

Wersja obowiązująca od 27.03.2019 do 26.05.2019 r.

 

7. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 5 marca 2019 r. (PDF, 5.09 MB)

Opis zmian SZOOP (pdf, 201.08 KB)

 Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

Wersja obowiązująca od 05.03.2019 r. do 26.03.2019 r.

 

8. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 19 lutego 2019 r.(PDF, 5.22 MB)

Opis zmian SZOOP(pdf, 252.96 KB)

Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

Wersja obowiązująca od 19.02.2019 r. do 04.03.2019 r.

 

Wersje archiwalne z 2018 roku:

 

1. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 27 grudnia 2018 r. (PDF, 5.23 MB)

Opis zmian (pdf, 283.3 KB)

Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

Wersja obowiązująca od 27.12.2018 r. do 18.02.2019 r. 

 

2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 14 listopada 2018 r. (PDF, 5.05 MB)

Opis zmian (pdf, 415.37)

Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

Wersja obowiązująca od 14.11.2018 r. do 26.12.2018 r.

 

3. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 26 października 2018 r.(PDF, 5.08 MB)

Opis zmian (pdf, 275.84 KB)

Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

Wersja obowiązująca od 26.10.2018 do 13.11.2018 r.

 

4. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 23 października 2018 r.(PDF, 5.02 MB)

Opis zmian (PDF, 190.21 KB)

Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

Zmieniony SZOOP RPO WP 2014-2020, o którym mowa powyżej był stosowany od 23.10. 2018 r. do 25.10.2018 r. 

 

5. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 28 września 2018 r.(PDF, 5.15 MB)

Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

 Wersja obowiązująca: od 28.09.2018 r. do 22.10.2018 r. 

 

6. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 18 września 2018 r. (PDF, 5.17 MB)

Opis zmian od ostatniej wersji (PDF, 327.28 KB)

Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

Wersja obowiązująca: od 18.09.2018 r. do 27.09.2018 r. 

 

7. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 24 lipca 2018 r. (PDF, 5.14 MB)

Opis zmian od ostatniej wersji (PDF, 299.59 KB)

Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

Wersja obowiązująca: od 24.07.2018 r. do 17.09.2018 r.

 

8. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 26 czerwca 2018 r. (PDF, 5.04 MB)

Opis zmian od ostatniej wersji (PDF, 287.77 KB)

Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

Wersja obowiązująca: od 26.06.2018 r. do 23.07.2018 r.

 

9. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 29 maja 2018 r. (PDF, 4.97 MB)

Opis zmian od ostatniej wersji (PDF, 302.37 KB)

Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

Wersja obowiązująca: od 29.05.2018 r. do 25.06.2018 r.

 

10. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 27 marca 2018 r. (PDF, 5.11 MB)

Opis zmian od ostatniej wersji (PDF, 339.98 KB)

Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

Wersja obowiązująca: od 27.03.2018 r. do 28.05.2018 r.

 

11. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 20 lutego 2018 r. (PDF, 5.13 MB)

Opis zmian od ostatniej wersji (PDF, 291.21 KB)

Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

Wersja obowiązująca: 20.02.2018 r. do 26.03.2018 r.

 

12. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 23 stycznia 2018 r. (PDF, 5.22 MB)

Opis zmian od ostatniej wersji (PDF, 281.53 KB)

Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

Wersja obowiązująca: od 23.01.2018 r. do 19.02.2018 r.

 

Wersje archiwalne z 2017 roku:

1. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 12 grudnia 2017 r. (PDF, 5.11 MB)Opis zmian od ostatniej wersji (PDF, 332.21 KB)

Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

Wersja obowiązująca: od 12.12.2017 r. do 22.01.2018 r.

 

2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 28 listopada 2017 r. (PDF, 5.13 MB)

Opis zmian od ostatniej wersji (PDF, 224.04 KB)

Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

Wersja obowiązująca od 28.11.2017 r. do 11.12.2017 r.

 

3. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 17 października 2017 r. (PDF, 5.23 MB)

Opis zmian od ostatniej wersji (PDF, 323.63 KB)

Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

Wersja obowiązująca od 17.10.2017 r. do 27.11.2017 r.

 

4. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 26 września 2017 r. (PDF, 5.25 MB)

Opis zmian od ostatniej wersji (PDF, 323.63 KB)

Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

Wersja obowiązująca od 26.09.2017 r. do 16.10.2017 r.

 

5. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 29 sierpnia 2017 r. (PDF, 5.12 MB)

Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

Wersja obowiązująca od 29.08.2017 r. do 25.09.2017 r.

 

6. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 8 sierpnia 2017 r. (PDF, 5.07 MB)

Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

Wersja obowiązująca od 09.08.2017 do 28.08.2017 r.

 

7. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 1 sierpnia 2017 r. (PDF, 5.18 MB)

Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

 Wersja obowiązująca od 02.08.2017 do 08.08.2017 r.

 

8.Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 27 czerwca 2017 r. (PDF, 5.18 MB)

Opis zmian od ostatniej wersji (PDF, 341.65 KB)

Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

Wersja obowiązująca od 28.06.2017 do 1 sierpnia 2017 r.

 

9. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 23 maja 2017 r. (PDF, 5.11 MB)

Opis zmian od ostatniej wersji (PDF, 229.31 KB)

Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

 Wersja obowiązująca od 26.05.2017 do 27.06.2017

 

10. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 18 kwietnia 2017 r. (PDF, 5.12 MB)

Opis zmian od ostatniej wersji (PDF, 232.05 KB)

Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

 Wersja obowiązująca od 18.04.2017 do 25.05.2017

 

11. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 14 marca 2017 r. (PDF, 5.11 MB)

Opis zmian od ostatniej wersji (PDF, 334.11 KB)

Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

 Wersja obowiązująca od 14.03.2017 do 17.04.2017

 

12. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 7 lutego 2017 r. (PDF, 5.07 MB)

Opis zmian od ostatniej wersji (PDF, 294.51 KB)

Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

 Wersja obowiązująca od 07.02.2017 r. do 13.03.2017 r.

 

13. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 17 stycznia 2017 r. (PDF, 5.03 MB)

Opis zmian od ostatniej wersji (PDF, 230.81 KB)

Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

 Wersja obowiązująca od 17.01.2017 r. do 06.02.2017 r.

 

Wersje archiwalne z 2016 roku

1. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z 20 grudnia 2016 r. (PDF, 5.08 MB)

Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

 Wersja obowiązująca od 20.12.2016 do 16.01.2017 r.

 

2. SZOOP RPO WP 2014-2020 z 22 listopada 2016 r. (PDF, 5.12 MB)

Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

 Wersja obowiązująca od 22.11.2016 do 19.12.2016

 

3. SZOOP RPO WP na lata 2014-2020 z 4 października 2016 r. (PDF, 5.04 MB)

Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

 Wersja obowiązująca od 04.10.2016 do 21.11.2016

 

4. SZOOP RPO WP 2014-2020 z 30 sierpnia 2016 r. (PDF 5,02 MB)

Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

Wersja obowiązująca od 30.08.2016 do 03.10.2016

 

5. SZOOP RPO WP 2014-2020 z 12 lipca 2016 r. (PDF 4,26 MB)

Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

 Wersja obowiązująca od 12.07.2016 do 29.08.2016

 

6. SZOOP RPO WP 2014-2020 z 28 czerwca 2016 r. (PDF 4,27 MB)

Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

 Wersja obowiązująca od 01.06.2016 do 11.07.2016

 

7. SZOOP RPO WP 2014-2020 z 2 czerwca 2016 r. (PDF 4,31 MB)

Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

Wersja obowiązująca od 01.06.2016 do 27.06.2016 r.


8. SZOOP RPO WP 2014-2020 z dnia 13 kwietnia 2016 r. (PDF, 4.27 MB)

Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

Wersja obowiązująca od 13.04.2016 do 01.06.2016

 

9. SZOOP RPO WP 2014-2020 z dnia 17 lutego 2016 r. (PDF, 4,25 MB)

Uchwała Nr 147 / 3108 / 16 Zarządu Województwa Podkarpackiego (PDF, 739 KB)

Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020:

Wersja obowiązująca od: 17.02.2016 do: 12.04.2016