Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

28 listopada 2016 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego podjął Uchwałę Nr XXIX/531/16 zatwierdzającą aktualizację Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3).

Konieczność aktualizacji Strategii RIS3, której pierwotna wersja została przyjęta 25 maja 2015 r., wynikała m.in. ze zdiagnozowania w wyniku prowadzonego przedsiębiorczego procesu odkrywania potrzeby rozszerzenia katalogu inteligentnych specjalizacji regionu o dziedzinę poświęconą motoryzacji. Obecnie dokument określa cztery główne sektory ważne dla rozwoju województwa podkarpackiego, co znajduje odzwierciedlenie w inteligentnych specjalizacjach regionu.

Są to:

  • Lotnictwo i kosmonautyka,
  • Jakość życia,
  • Motoryzacja oraz
  • Informacja i telekomunikacja (ICT).

Strategia RIS3 odgrywa doniosłą rolę w kontekście wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, szczególnie mając na uwadze oś priorytetową Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka.

Konieczność posiadania strategii odnoszącej się do inteligentnych specjalizacji determinuje Komunikat Komisji EUROPA 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, w którym Unia Europejska sprecyzowała nowe priorytety i cele rozwoju Europy. W dokumencie tym zwrócono uwagę na konieczność dokonywania w obszarze Unii traktowanej jak całość, krajach członkowskich, jak i regionach – mądrych wyborów głównych obszarów budujących perspektywę rozwoju – zwanych inteligentnymi specjalizacjami (smart specialisations).

Do pobrania:

Zaktualizowana Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3) (PDF, 1.11 MB)

 

Wersja archiwalna obowiązująca do 27 listopada 2016 r:

Regionalna Strategia Innowacji Wojewódzwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3)

Regional Innovation Strategy of the Podkarpackie Voivodeship for smart specialization 2014-2020 (RIS3)

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS