Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej informuje o częściowym zawieszeniu stosowania:

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020Przejdź do serwisu zewnętrznego

Zapoznaj się z dokumentem: Informacja o czasowym zawieszeniu stosowaniaPrzejdź do serwisu zewnętrznego(PDF 137 KB)

oraz

Wytycznych w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 Przejdź do serwisu zewnętrznego

Zapoznaj się z dokumentem: Informacja o częściowym zawieszeniu stosowaniaPrzejdź do serwisu zewnętrznego(PDF 137 KB)

Termin zawieszenia: Stosowanie powyższych Wytycznych zawiesza się od 1 lutego 2020 r. do odwołania stosownym pismem ministra właściwego do spraw rozwoju.