Informujemy o wprowadzeniu modyfikacji produktów oferowanych z Instrumentów Finansowych wdrażanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Wprowadzone zmiany pozwolą miedzy innymi przedsiębiorstwom dotkniętym trudną sytuacją związaną z pandemią COVID-19 skorzystać ze specjalnych rozwiązań obejmujących wsparcie z Instrumentów Finansowych:

  • POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA
  • POŻYCZKA STANDARDOWA
  • POŻYCZKA STANDARDOWA-INNOWACYJNA (Komponent standardowy)
  • POŻYCZKA STANDARDOWA-INNOWACYJNA (Komponent innowacyjny)

Więcej informacji na stronie tarcza.podkarpackie.pl