13 maja 2020 r. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej poinformował o zmianie oraz częściowym zawieszeniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020Przejdź do serwisu zewnętrznego

Termin zawieszenia: Stosowanie Wytycznych zawiesza się od 1 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Zapoznaj się z dokumentami:

- Informacja o częściowym zawieszeniu wytycznychPrzejdź do serwisu zewnętrznego (PDF 115 KB)

- Pismo przekazujące informacjęPrzejdź do serwisu zewnętrznego (PDF 118 KB)