19 maja 2020 r. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej poinformował o zmianie oraz częściowym zawieszeniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 r.Przejdź do serwisu zewnętrznego [sygnatura: MIiR/2014-2020/12(4)].

Termin obowiązywania:

zmiana wytycznych jest stosowana od 1 lutego 2020 r., natomiast częściowe zawieszenie stosowania wytycznych obowiązuje od 1 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 

Zapoznaj się z dokumentami:

Informacja o częściowym zawieszeniu stosowania wytycznychPrzejdź do serwisu zewnętrznego (PDF 107 KB)

Informacja o zmianie wytycznychPrzejdź do serwisu zewnętrznego (PDF 108 KB)