Kardiomonitory neonatologiczne, wirówki medyczne oraz komora laminarna – to najnowszy nabytek Wojewódzkiego Szpitala im. św. Ojca Pio w Przemyślu. Sprzęt został zakupiony w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2”, skierowanego przeciwko skutkom pandemii, a który współfinansowany jest z Funduszy Europejskich (RPO WP). Nowe wyposażenie właśnie rozpoczyna swoją pracę. Fakt ten z pewnością uspokoi przyszłe mamy, które przeszły chorobę lub które mają podejrzenie zakażenia Covid-19 oraz mamy wszystkich maleństw, które pojawiły się już na świecie.

Nowy kardiomonitor w przemyskiej lecznicy.

W ramach projektu zakupione zostały kardiomonitory neonatologiczne  (2 szt.) z przeznaczeniem na Oddział Neonatologiczny z Pododdziałem Patologii Noworodka dla dzieci urodzonych przez kobiety z podejrzeniem zakażenia koronawirusem zakażonych. Ponadto szpital został wyposażony w sprzęt, który jest niezbędny do przystosowania szpitalnego laboratorium tj. wirówkę medyczną oraz  komorę laminarną.

Zakupu dokonano w celu umożliwienia diagnozowania COVID-19 oraz spełnienia wymagań ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 

Specjalistyczny sprzęt pomaga walczyć ze skutkami pandemii.