W związku z przedłużaniem się stanu pandemii wywołanej wirusem SARS CoV-2 przedłużone zostały szczególne i nadzwyczajne rozwiązania legislacyjne, umożliwiające podejmowanie działań niwelujących negatywny wpływ pandemii na wdrażanie i realizację programów operacyjnych, a tym samym zapewnienie płynności realizacji i rozliczeń projektów dofinansowanych w ramach programów operacyjnych, w warunkach kryzysu wywołanego pandemią SARS-CoV-2.

W dniu 22 grudnia 2020 r. została opublikowana ustawa z dnia 10 grudnia 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2327). Ustawa przewiduje przedłużenie stosowania specustawy do dnia 31 grudnia 2023 r. W świetle wprowadzonych zmian nie obowiązuje wydłużony o 30 dni termin na złożenie wniosku o płatność, jak również wydłużony o 90 dni termin na zakończenie realizacji projektu.

Nowe przepisy obowiązują od 23 grudnia 2020r.