Dokument został sporządzony przez służby Komisji w porozumieniu z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.  Zawiera porady jak unikać błędów, które często pojawiają się podczas udzielania zamówień publicznych dotyczących projektów współfinansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Celem dokumentu jest ułatwienie wdrażania programów operacyjnych i wspieranie stosowania dobrych praktyk. Dokument ten nie jest prawnie wiążący, służy jedynie przedstawieniu ogólnych zaleceń i najlepszych praktyk.

Pobierz poradnik

(PDF 2.26 MB)

Wersja anglojęzyczna

(PDF 2.05 MB)