W publikacji zostały omówione rozporządzenia unijne składające się na pakiet legislacyjny dla polityki spójności 2014 2020 (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. zwane rozporządzeniem ogólnym oraz rozporządzenia w sprawie poszczególnych funduszy - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w tym EWT, a ponadto Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Społecznego). Celem komentarza jest wyjaśnienie nowych przepisów unijnych zawartych w rozporządzeniach, wraz z towarzyszącymi im przepisami zawartymi w odpowiednich innych rozporządzeniach unijnych lub rozporządzeniach wykonawczych i delegowanych Komisji Europejskiej wg stanu na kwiecień 2015 r.

Do pobrania:

Komentarz do rozporządzeń unijnych dla polityki spójności na lata 2014-2020

(PDF 2,35 MB)