Prezentacja ze szkolenia, które odbyło się w 30 listopada 2016 r.:

Logowanie do systemu SL2014 (PDF, 1.52 MB)

Rozliczanie projektów unijnych w systemie SL2014 w ramach EFRR RPO WP (PDF, 15.64 MB)