Materiały ze szkolenia, które odbyło się 15 listopada 2016 r. :

Prezentacja - Kontrola projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
(PDF 2,28 MB)
Prezentacja - Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
(PDF 1,41 MB)
Prezentacja - Wniosek beneficjenta o płatność Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
(PDF 1,71 MB)