Prezentacje z konferencji, która odbyła się 13 grudnia 2016 r.

 1. Efekty wdrażania RPO WP 2014-2020 w 2016 roku (PDF, 1.5 MB)
  Wojciech Magnowski –Dyrektor Departamentu Zarządzania RPO UMWP w Rzeszowie
 2. Stan wdrażania – informacje podstawowe. Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka (PDF, 2.44 MB)
  Małgorzata Jarosińska – Jedynak – Dyrektor Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości UMWP w Rzeszowie
 3. Kompetencje Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (PDF, 534.78 KB)
  Zastępca Dyrektora Delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Krakowie
 4. Wdrażanie osi II – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 (PDF, 749.27 KB)
  Jacek Nowocień – Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO UMWP w Rzeszowie
 5. Wdrażanie wsparcia RPO WP 2014-2020 osie VII-IX (EFS) 2015-2016 (PDF, 854.33 KB)
  Tomasz Czop – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie
 6. Nowelizacja Ustawy PZP (PDF, 284.5 KB)
  Karol Kacprzak – Przedstawiciel Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie