Prezentacje ze szkoleni, które odbyło się 8 grudnia 2016 r.

  1. Regulamin konkursu (PDF, 659.97 KB)
  2. Wniosek o dofinansowanie projektu (PDF, 1.72 MB)
  3. Załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu (PDF, 817.82 KB)
  4. Kryteria wyboru projektów wraz z podaniem ich znaczenia (PDF, 925.5 KB)