Prezentacje ze szkolenia, które odbyło się 12 grudnia 2016 r.

  1. Regulamin konkursu (PDF, 970.61 KB)
  2. Kryteria wyboru projektów wraz z metodologią obliczania (PDF, 729.25 KB)
  3. Wskaźniki we wniosku o dofinansowanie (PDF, 779.39 KB)
  4. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie (PDF, 788.53 KB)