Materiały ze szkolenia pt. Rozliczanie projektów EFS w ramach RPO WP z wykorzystaniem systemu SL2014, które odbyło się 24 października 2017 r.

Materiały szkoleniowe do pobrania: