Prezentacje zaprezentowane podczas konferencji pn. Fundusze Europejskie na Podkarpaciu – aspekty wdrażania RPO WP 2014-2020, która odbyła sie 8 grudnia 2017 r. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym G2Arena.

  1. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Adam Hamryszczak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju  (pdf, 628.75 KB)

  2. Podsumowanie efektów wdrażania RPO WP 2014-2020 w 2017 roku - Wojciech Magnowski, Dyrektor Departamentu Zarządzania RPO, UMWP (pdf, 3.08 MB)

  3. Wsparcie rozwoju innowacji i przedsiębiorczości w województwie podkarpackim poprzez realizację projektów w ramach osi I RPO WP - Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Dyrektor Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości, UMWP (pdf, 1.29 MB)

  4. Doświadczenia wynikające z wdrażania RPO WP 2014-2020 w części dotyczącej Europejskiego Funduszu Społecznego - Andrzej Burnat, główny specjalista w Departamencie Zarządzania RPO, UMWP (pdf, 1.07 MB)

  5. Wspieramy rozwój podkarpackich przedsiębiorców - Marek Nowak, Lubelska Fundacja Rozwoju (pdf, 2.5 MB)
  6. Pożyczki dla przedsiębiorców - Michał Pękalski, Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. (pdf, 1.1 MB)