Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Prezentacje ze spotkania informacyjnego dotyczącego konkursu nr RPPK.07.05.00-IP.01-18-014/18 ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy – Działanie 7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MSP, które odbyło się w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie w dniu 12 grudnia 2017 r.

  1. Ogólne założenia konkursu (pdf, 691.33 KB)
  2. Szczegółowe założenia konkursu (pdf, 592.15 KB)
  3. Pomoc publiczna i de minimis (pdf, 824.13 KB)
  4. Finanse i rozliczenia (pdf, 605.99 KB)
  5. Zasady współpracy (pdf, 799.31 KB)

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS