Prezentacja dot. Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego, konkurs nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-019/17 (pdf, 1.77 MB)