Materiały ze szkolenia nt. Rewitalizacji w RPO WP  2014-2020, które odbyło się 16 kwietnia 2018 r. 

Szkolenie przeprowadził pan  Paweł Walczyszyn - ekspert z dziedziny rozwoju regionalnego, w tym rewitalizacji i dotacji z różnych źródeł. 

 

Do pobrania: 

Prezentacja nt. Rewitalizacji w RPO WP 2014-2020 (PDF, 10.07 MB)