Materiały ze szkolenia dotyczącego kwalifikowalności wydatków w zakresie EFS, które odbyło się 9 maja 2018 r. 

 

Do pobrania: 

Prezentacja pt. Kwalifikowalność wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 w zakresie EFS. (PDF, 892.35 KB)

 

Szkolenie przeprowadziła Renata Stefaniak - absolwentka studiów podyplomowych w kierunku Wiedza o Integracji Europejskiej (UJ Kraków 2002), Zarządzanie i Audyt (UJ Kraków 2006) i kilku innych oraz wielu kursów i szkoleń związanych z Funduszami Europejskimi.