Materiały ze szkolenia dotyczącego księgowych zasad rozliczania środków w projektach EFRR, kóre odbyło się 25 maja 2018 r.

 

Do pobrania:

Prezentacja pt.: Księgowe zasady rozliczania środków w projektach współfinansowanych ze środków RPO WP 2014-2020 w ramach ERRR. (PDF, 758.62 KB)

Plik ćwiczeniowy (PDF, 110.45 KB)

 

Szkolenie przeprowadziła pani Ingrid Szrajer - ekspertka Ministra Rozwoju w zakresie funduszy unijnych, z licznymi sukcesami w zakresie opracowywania wniosków o dofinansowanie w ramach funduszy strukturalnych, z wieloletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania i monitorowania prawidłowości realizacji projektów dofinansowanych z funduszy UE.