Materiały ze szkolenia dotyczącego aspektów finansowo-księgowych w projektach EFS realizowanych  w ramach RPO Województwa Podkarpackiego 2014-2020, które odbyło się w dniach 21-22 listopada 2018 r. 

Szkolenie przeprowadziła pani Joanna Wadas – absolwentka studiów podyplomowych z zakresu „Zarządzania projektami współfinansowanymi z funduszu strukturalnych”, dodatkowo ukończyła studia z zakresu „Coachingu profesjonalnego”, obecnie doktorantka ekonomii w Szkole Głównej Handlowej o profilu "Modernizacja struktur społeczno-gospodarczych w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej". Jako trener pracuje od 2002 r. Jej klientami były m.in. ministerstwa, urzędy pracy i urzędy marszałkowskie oraz beneficjenci. Specjalizuje się w programach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Do pobrania:

Prezentacja pt. Aspekty finansowo-księgowe w projektach EFS realizowanych w ramach RPO Województwa Podkarpackiego 2014-2020 (PDF, 1.43 MB)

Materiał informacyjny dotyczący stosowania zasady konkurencyjności oraz rozeznania rynku w ramach POWER 2014-2020 (PDF, 919.76 KB)

Materiał informacyjny dotyczący kosztów pośrednich projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (DOCX, 521.05 KB)