Materiały ze szkolenia w zakresie poprawnej realizacji zasady dostępności - blok II, któe odbyło się w dniach 11-12 kwietnia 2019 r. 

Linki do materiałów szkoleniowych na serwisach zewnętrznych: