Materiały ze szkolenia dotyczącego projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach konkursu 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu: Rozwój MŚP, które odbyło się 14 sierpnia 2019 r.

Do pobrania

  1. Umowa RPI 2018 (PDF, 772.86 KB)
  2. Wniosek o płatność (PDF, 1.49 MB)
  3. Procedury udzielania zamówień w projektach 1.4.1  (PDF, 1016.43 KB)
  4. Kontrola projektów 1.4.1 RPO WP (PDF, 1.04 MB)