Materiały ze szkolenia dotyczącego kwalifikowalności wydatków w projektach osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020, które odbyło się 15 października 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

 

Do pobrania:

Prezentacja ze szkolenia dotyczącego kwalifikowalności wydatków w projetach EFS RPO WP (PDF,1.01 MB)

Agenda spotkania (PDF,57.36 KB)