Materiały ze szkolenia dotyczącego kontroli, nadużyć, nieprawidłowości finansowych w projektach inwestycyjnych RPO WP 2014-2020, które odbyło się w dniach 24-25 października 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

 

Program szkolenia

 • Wprowadzenie do zagadnienia kontroli projektów
 • Zasady formalno-prawne przeprowadzania kontroli, dokumentowania ustaleń i informowania o wynikach kontroli
 • Kontrola na dokumentach i kontrola na miejscu realizacji projektu
 • Kontrola doraźna projektów
 • Omówienie najczęstszych błędów identyfikowanych na etapie kontroli i ich klasyfikacja
 • Nadużycia finansowe - definicja, zapobieganie i postępowanie po ujawnieniu.
 • Nieprawidłowości i uchybienia – definicja i konsekwencje występowania
 • Procedura usuwania nieprawidłowości
 • Zasady przeprowadzania kontroli trwałości na miejscu realizacji projektu
 • Zasady odzyskiwania środków
 • Naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Wykluczenie z możliwości ubiegania się o środki europejskie

 

Do pobrania:

Prezentacja ze szkolenia dotyczącego kontroli, nadużyć w projektach inwest. RPO WP 2014-2020 (PDF,1.22 MB )