Prezentacja ze szkolenia dotyczącego podatku VAT w projektach unijnych, które odbyło się w dniach 12-13 listopada 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

 

Program szkolenia

 • Zakres opodatkowania 
 1. Działalność nie objęta ustawą o VAT
 2. Działalność objęta ustawą o VAT
 • Opodatkowanie podatkiem VAT dotacji – dotacja będąca dopłatą do ceny sprzedaży towarów i usług (przykłady)
 • Odliczenie i zwrot podatku naliczonego
 1. Zasady ogólne (przesłanki do odliczenia VAT, zasada natychmiastowości odliczenia)
 2. Prewspółczynnik
 3. Współczynnik
 • Najnowsze orzecznictwo TSUE (w tym złożone zapytania prejudycjalne)
 1. Wpływ na kwalifikowalność VAT w bieżącej perspektywie finansowania
 2. Wpływ na kwalifikowalność VAT w poprzedniej perspektywie finansowania (ewentualna konieczność korekty w okresie trwałości)
 • Kontrola kwalifikowalności podatku VAT (etapy i narzędzia)
 1. Etap weryfikacji formalnej wniosku o dofinansowanie
 2. Etap weryfikacji merytorycznej wniosku o dofinansowanie
 3. Etap realizacji projektu
 4. Etap po zakończeniu realizacji projektu

 

Do pobrania:

Prezentacja ze szkolenia dotyczącego podatku VAT w projektach unijnych  (PDF,1.05 MB )