Prezentacja ze szkolenia dotyczącego zamykania projektów EFS w praktyce, końcowego rozliczania projektów, reguły proporcjonalności, kontroli, monitorowania trwałości projektu w ramach RPO WP 2014-2020, które odbyło się 19 listopada 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

 

Program szkolenia

  • Aktualne dokumenty i wytyczne dotyczące kwalifikowalność wydatków w  projektach realizowanych w ramach RPO 2014-2020 w zakresie EFS – informacje o zmianach wprowadzonych w 2019 r
  • Warunki kwalifikowalności wydatków. Końcowe rozliczenie projektu.
  • Reguła proporcjonalności.
  • Kwalifikowalność wydatków projektu rozliczanego  w ramach metod uproszczonych
  • Kontrole w projektach
  • Monitorowanie trwałości projektu

 

Do pobrania:

Prezentacja ze szkolenia dotyczącego zamykania projektów EFS w praktyce (PDF,962.2 KB )