Materiały ze szkolenia dla potencjalnych Beneficjentów RPO WP 2014-2020 - Działania 1.4 Wsparcie MŚP, 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP, które odbyło się 27 listopada 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie

 

Program szkolenia:

  • Informacje podstawowe nt. warunków ogłoszonego konkursu.
  • Dokumentacja aplikacyjna.
  • Etapy konkursu, kryteria oceny i wyboru projektów.

 

Do pobrania:

Prezentacja ze szkolenia dotyczącego 1.4.1 RPO WP 2014-2020  (PDF,690.38 KB )

Prezentacja ze szkolenia dotyczącego 1.4.1 RPO WP 2014-2020  (PDF,1.59 MB )